Contact

E-mail: laservalleycompetition@gmail.com
Website: https://www.laservalleycompetition.ro
Facebook: https://www.facebook.com/laservalleycompetition

presskit-laser-valley-land-of-light.zip [31M]

Organised by

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice
Ministry of National Education and Scientific Research
str. Spiru Haret, nr. 10, 010176, Bucuresti, Romania / tel +40213155099, www.edu.ro
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
“Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning
str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucuresti, Romania / tel. +40213155482, +40213077159, www.uauim.ro
Universitatea Tehnică de Construcții București
Technical University of Civil Engineering Bucharest
bd. Lacul Tei nr. 122-124, 020396, Bucuresti, Romania / tel: +40212421208, utcb.ro

Competition Board

Adrian Curaj, Prof.PhD.Eng, MECS (Ministry of National Education and Scientific Research)

Anton Anton, Prof.PhD.Eng, UTCB (Technical University of Civil Engineering of Bucharest)

Ioan Ursu, Prof.PhD.Nuclear Physics, IFIN-HH (Horia Hulubei National

Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering)

Marian Moiceanu, Prof.PhD.Arch., School of Architecture, UAUIM (“Ion Mincu” University of

Architecture and Urbanism)

Tiberiu Florescu, Prof.PhD.Arch., School of Urban Planning, UAUIM

Zeno Bogdănescu, Prof.PhD.Arch., School of Architecture, UAUIM

Andra Panait, Assoc.Prof.PhD.Arch., School of Architecture, UAUIM

Andrei Mitrea, Ph.D, Lecturer, School of Urban Planning, UAUIM

Yahia Dardari, Ph.D C., Teaching Assistant, School of Architecture, UAUIM

Corina Chirilă, MSc C., School of Urban Planning, UAUIM

Radu Pătrașcu, Ph.D C., School of Urban Planning, UAUIM

Valentin Ungureanu, web site and online application manager

Partnership with

Măgurele City Hall

Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH)